środa, 20 marca
09:56

Ważna odznaka dla Wągrowca

Do najbardziej doniosłych wydarzeń międzywojennego Wągrowca należą uroczystości wręczenia miastu Honorowej Odznaki 58 (4) Pułku Piechoty. Odbyły się one 7 sierpnia 1938 roku. Z wieloma szczegółami dotyczącymi tego wydarzenia możemy zapoznać się dzięki bogatej dokumentacji fotograficznej.

58 Pułk Piechoty nosił wcześniej (do grudnia 1919 r.) nazwę 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Była to jednostka sformowana w okresie Powstania Wielkopolskiego, a jej trzon stanowiły oddziały z północnej Wielkopolski, w tym z Wągrowca i powiatu wągrowieckiego.

CZWARTACY
Wybuch Powstania Wielkopolskiego (27 grudnia 1918 r.) spowodował, że w poszczególnych miejscowościach zaczęły powstawać oddziały zbrojne (tzw. kompanie, np. wągrowiecka, gołaniecka, juncewsko-damasławska itd.). W ciągu zaledwie kilku tygodni większość tych oddziałów otrzymała charakter regularnej armii. Tak powstał 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich (powołany na podstawie Rozkazu Dziennego nr 61 z 6 marca 1919 r.).
Pierwszy batalion Czwartaków składał się w większości z powstańców z Wągrowca i powiatu wągrowieckiego (trzy kompanie, do których jako czwartą dołączono kompanię powidzką). Drugi batalion zorganizowano z oddziałów walczących w rejonie Budzynia (ich trzon stanowiły kompanie rogozińskie). Trzeci batalion zorganizowano z oddziałów powstańczych walczących w okolicy Szubina (dwie kompanie gnieźnieńskie, ale również powstańcy należący wcześniej m.in. do kompanii juncewskiej oraz gołanieckiej). (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 01 Z 2 STYCZNIA 2019 R.

Kazimierz Greger - FOTOGRAF powstania wielkopolskiego

Powstaje IV odcinek z serii „Powstanie Wielkopolskie. Zwycięstwo”, w reżyserii Zbysława Kaczmarka z udziałem m.in. rekonstruktorów z naszego terenu. Tym razem tematem cyklu będzie fotograf, który m.in. uwiecznił uroczyste zaprzysiężenie Wojsk Wielkopolskich w Poznaniu, w styczniu 1919 roku.

Zdjęcia do ostatniego odcinka, który będzie miał premierę na antenie TVP Historia w listopadzie, kręcono w ostatnią niedzielę w Poznaniu na Placu Wolności, pod dawnym zamkiem cesarskim i w jednym z poznańskich fortów. Dokument ten opowiadać będzie o Kazimierzu Gregerze, pasjonacie fotografii, który wykonał serię unikalnych zdjęć uwieczniających ważne, historyczne chwile z 1918 i 1919 roku, związane z drogą do niepodległości i jej późniejszym utrwalaniem przy udziale Wielkopolan.
W jego atelier „Foto Greger” mieszczącym się przy ulicy Berlińskiej 18/20, a obecnie 27 grudnia, sfotografowano także wielu powstańców wielkopolskich, którzy chcieli uwiecznić swe postaci w mundurach.
- Jest to czwarty film Zbysława Kaczmarka z serii o Powstaniu Wielkopolskim, w jakim chłopacy z naszych grup brali udział. Wszystko zaczęło się 30 września 2017 roku od scen do pierwszego odcinka o przejęciu Ławicy, a  dwa miesiące później braliśmy udział w realizacji kolejnego, którego tematem było zdobycie przez powstańców wielkopolskich niemieckiego pojazdu pancernego w Budzyniu, - relacjonuje Tomasz Kaczmarek, członek dwóch grup rekonstrukcyjnych.
Dodajmy, że w czerwcu tego roku powstał trzeci film z serii, który ukarze się już niebawem, o losach Leona Prauzińskiego. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 43 Z 24 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Żeglarz niepodległości z Pałuk

W dziejach Polskiej Marynarki Wojennej można znaleźć też akcent pałucki. Tu bowiem na ziemi pałuckiej, kilka kilometrów od granicy powiatu wągrowieckiego, w Sielcu, wiele lat swego życia spędzał kontradmirał JÓZEF UNRUG.

Józef Hubert Unrug urodził się 7 października 1884 r. w Brandenburgu. Mimo silnych rodzinnych związków niemieckich otrzymał polskie wychowanie, które wpłynęło na jego późniejsze losy. Ojciec Józefa – Tadeusz Gustaw, emerytowany pruski wojskowy - osiadł w odziedziczonym po swym bracie majątku Sielec, gdzie spędził ostatnie lata swego życia. Starał się wychować syna w polskiej tradycji, angażując domowych nauczycieli. Biblioteka w Sielcu była obficie zaopatrzona w polskie książki. Matka, saska hrabianka Isadora von Bunau, nie mówiła po polsku.

WŁASNY WYBÓR
Wbrew rodzinie J.Unrug ukończył oficerską szkołę morską i służył w cesarskiej marynarce wojennej, zajmując stanowiska od naczelnika wachty na krążownikach i pancernikach do dowódcy flotylli łodzi podwodnych. Za swe dokonania w marynarce niemieckiej otrzymał Krzyż Żelazny i jedno z najwyższych odznaczeń cesarskich „Pour la Merite” (Za zasługę). Po klęsce Niemiec w 1918 r., na wieść o tworzeniu państwa polskiego wstąpił w stopniu kapitana do powstającej Marynarki Polskiej. Włączył się w jej tworzenie, pełniąc m.in. funkcję szefa sztabu Dowództwa Floty. Ciekawostką może być fakt, że pierwszy w powojennej historii polskiej żeglugi okręt, który podniósł biało-czerwoną banderę 29 kwietnia 1920 r., zakupiony został za własne pieniądze Józefa Unruga. W latach 1923-1925 czasowo odszedł ze służby czynnej i przebywał w rodzinnym majątku w Sielcu, gdzie sprawnie prowadził gospodarstwo. Duży nacisk kładł na dyscyplinę i organizację pracy. Dobrze układały się jego stosunki z robotnikami dworskimi. Włączał się w życie parafialne i środowiskowe, o czym świadczy m.in. przynależność do parafialnego kółka rolniczego w Juncewie. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 40 Z 3 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Artefakty dzwonowskie w Warszawie

Muzeum Historii Polski, którego budowę rozpoczęto przed miesiącem na Cytadeli Warszawskiej, prezentować będzie na wystawie stałej, zabytki wykopane w Dzwonowie pod Skokami.

W 2014 roku na, gruntach niewielkiego przysiółka wsi Niedźwiedziny odkryto pozostałości średniowiecznego miasta należącego do rycerskiego rodu Nałęczów. Od tego czasu prowadzone są tam badania z udziałem specjalistów różnych dyscyplin naukowych. A dwadzieścia pięć okazów pochodzących z tych badań, po konserwacji trafi do nowobudowanego w Warszawie Muzeum Historii Polski.
Oryginalne obiekty, o które Muzeum zabiega, mają być ważnym elementem budującym wystawę stałą. To wokół nich tworzona będzie narracja i opowieść o naszej historii.
I tak, między tysiącletnim dębem wydobytym z jeziora na Pomorzu, czy łodzią z X wieku wydobytą z Jeziora Lednickiego z dumą będziemy mogli oglądać zabytki pochodzące z badań archeologicznych średniowiecznego miasta pod Skokami. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 35 Z 29 SIERPNIA 2018 R.

Kolejna sensacja archeologiczna

Kilka tygodni temu archeolodzy ujawnili, że w Puszczy Zielonce odkryli ślady średniowiecznej osady.

Przekazy historyczne podają, że w Gaci w latach świetności znajdowało się co najmniej kilkanaście domostw i kościół. Archeolodzy na ślady średniowiecznej osady w Puszczy Zielonce natrafili kilka tygodni temu. Do tej pory odkryto średniowieczny cmentarz i około 150 zabytków metalowych, w tym monety.
Dokumenty historyczne podają, że Gać była w średniowieczu dużą wsią. W 1335 roku zbudowano w niej drewniany kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła. Do parafii oprócz Gaci wchodziło także pięć pobliskich miejscowości: Łopuchowo, Łoskoń, Wojnowo oraz Brzeźno i Włókna – okolice dzisiejszego Potrzanowa, na terenie gminy Skoki.

PO SĄSIEDZKU
Informacja o odkryciu średniowiecznej wsi pochodzi od Marcina Krzepkowskiego, archeologa współpracującego m.in. z Muzeum Regionalnym w Wągrowcu, a uczestniczącego w pracach wykopaliskowych w Dzwonowie.
- Poszukiwania średniowiecznej wsi Gać położonej w sercu Puszczy Zielonki w Wielkopolsce trwały od kilku lat. Dysponowaliśmy wskazówkami pochodzącymi od okolicznych mieszkańców dotyczącymi miejsca jej usytuowania, a co miało potwierdzenie w legendach i opowieściach - wyjaśnia Marcin Krzepkowski. - Docierały do nas informacje od mieszkańców Gaci, Dzwonowa i Niedźwiedzin o odnajdywanych na powierzchni ludzkich kości. Analiza zdjęć lotniczych nie dawała jednak podstaw do stwierdzenia, że we wskazywanym miejscu miałaby znajdować się osada ludzka. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 34 Z 22 SIERPNIA 2018 R.

Szukamy bliskich majora

Mimo, że od kilkunastu lat mieszka w dalekiej Holandii, to kocha naszą Ojczyznę i kultywuje każdą oznakę polskości, tam na obczyźnie. ALINA WALORSKA każdego roku odnajduje i zapala znicze na grobach poległych w Holandii Polaków.

FOT. Archiwum Leszek Grzeczka

Alina i Ryszard Walorscy wraz z córkami wyjechali przed laty z Damasławka do Holandii. Mieszkają i pracują w Best, miejscowości w regionie North Brabant. Żeby kontakt dzieci polskich emigrantów z językiem ojczystym nie ograniczał się jedynie do rozmów w domu oraz oglądania polskiej telewizji, w Oss, we wrześniu 2010 utworzono Polską Szkołę Sobotnią dla dzieci w wieku od 4 do 13 lat oraz Klub Malucha przy Polskiej Szkole Sobotniej, w której prace bardzo zaangażowali się państwo Walorscy. (...)

 

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 46 Z 15 LISTOPADA 2017 R.

Order dla fińskiego wągrowczanina

Wągrowczanin Michał Zieliński, prezes Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach, został udekorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi.

FOT. Archiwum  M. Zielińskiego

Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe ośmiu zasłużonym działaczom polonijnym, w tym Michałowi Zielińskiemu, które to - jak mówił Andrzej Duda - stanowią uhonorowanie wieloletnich starań m.in. o podtrzymanie polskości.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 44 Z 1 LISTOPADA 2017 R.

 

Wspominali Turniej Miast

Jeszcze do 29 października w Muzeum Regionalnym można oglądać wystawę poświęconą jednemu z najciekawszych wydarzeń historii naszego miasta, jakim był niewątpliwie zorganizowany we wrześniu 1987 roku Telewizyjny Turniej Miast Wągrowiec – Lubartów.

 

 

Muzealna ekspozycja stała się pretekstem do organizacji w miniony czwartek tematycznych zajęć sekcji regionalnej Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele wągrowieckich organizatorów turnieju, ówczesny Naczelnik Miasta Stanisław Wilczyński i Michał Politowski, wówczas dyrektor Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego, który „dowodził” grupą wągrowiecką w Lubartowie (...)

 

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 43 Z 25 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Po ten kwiat czerwony...

Zespół mocnego uderzenia No To Co świętuje 50-lecie działalności. Nagrał nową piosenkę, w której wspomina o tej starej, z „kwiatem czerwonym”. I rusza w trasę.

 

FOT. Torun.pl, last.filom

Historia grupy to kawałek dziejów naszej popkulturki. Inicjator zespołu, Piotr Janczerski nie został - jak chciał tata - technikiem budowlanym, lecz oddał się sztuce, kończąc Szkołę Instruktorów Teatrów Ochotniczych (...)

 

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 41 Z 11 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Maluchem w przeszłość

Uczniowie ze szkoły podstawowej w Łaziskach odwiedzili Muzeum Techniki Motoryzacyjnej.

fot. Konrad Szadkowski

 

To nie lada gratka dla dzieci, które mogły zapoznać się z autami, jakich mogą nie pamiętać nawet ich rodzice. Perły motoryzacji z czasów głębokiego PRL-u przyciągnęły uwagę ciekawskich uczniów. Mogli podziwiać między innymi ostatni nabytek muzeum, którego właściciel Aleksander Błaszkowski szukał kilka lat – fiat 126p w wersji kabriolet, wyprodukowany w ilości tylko 507 sztuk, z czego 400 wyjechało za granicę. Dzieci oblegały też żuka A15bw wersji strażackiej, jednego z najstarszych w Polsce. Nie mniejszą sensację wzbudził pojazd słynnego porucznika Borewicza z „07 zgłoś się”, czyli polonez z lat siedemdziesiątych. Chętni mogli też przywdziać mundur milicjanta z tamtego okresu. Słynna „skarpeta”, czyli syrenka oraz romet czy motorynka – marzenie dzieci z lat 80 - to nie wszystko.

 

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 40 Z 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Wszyscy zakasali rękawy...

Turniejowe szaleństwo w Wągrowcu na dobre zaczęło się kilka miesięcy przed sprawdzianem dwóch miast skazanych na zwycięstwo lub porażkę: Wągrowca (21 700 mieszkańców) i Lubartowa w Lubelskiem (20 700).

Późne lata osiemdziesiąte to był okres dogorywającej komuny, ale w terenie jeszcze mocno osadzonej, tak więc można było wtedy popaść w niełaskę partyjnej władzy lub podzielić się z nią zwycięstwem. Wągrowiec był jednak szczęśliwym miastem pod każdym względem. Ówczesnego naczelnika Stanisława Wilczyńskiego namaścił Feliks Cieszyński, były dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej, gdzie Wilczyński był nauczycielem.
Ten polityczny wstęp jest na miejscu, by pokazać, że Wilczyński uchodził za mocnego włodarza miasta i cieszył się dużym poparciem społeczeństwa i partii, co zaowocowało podczas turniejowych potyczek. Zresztą uchodził za bardzo pracowitego i sumiennego człowieka na tym stanowisku.
Wszyscy pomagali mu jak jeden mąż. Dzisiaj aż dziw bierze, że wówczas wągrowczanie mogli tak się zmobilizować, ba, oddać swoje serca i wolny czas ukochanemu miastu. To była zasługa Wilczyńskiego, który był wszędzie, doglądał każdej roboty, a przede wszystkim rozmawiał z mieszkańcami.

Fot. Jerzy Mianowski


Gdy Wilczyński na dwa dni przed turniejem pojechał z delegacją do Lubartowa, by poznać przeciwnika, zastępował go Janusz Muszyński, na którego głowie spoczął cały „bałagan”.
- Niczym Napoleon rozmawiał z dwóch telefonów, wydawał polecenia i załatwiał sprawy przychodzących do urzędu petentów – relacjonowała w Tygodniku Pilskim Małgorzata Linetty.
Wilczyński ze swoim zastępcą sami by nie pociągnęli wszystkich przygotowań. W tym celu powołano pięć zespołów roboczych. Najwięcej roboty miał zespół do spraw odnowy i remontów, który kierował budowlaniec Tadeusz Graczyk, wówczas prezes Spółdzielni Pracy Remontowo-Budowlanej. Do renowacji było prawie 200 budynków komunalnych, nie mówiąc o blokach spółdzielczych i posesjach prywatnych. Wszyscy zakasali rękawy i zabrali się za remonty, głównie malowanie elewacji i ich ozdabianie oraz remonty nawierzchni jezdni i chodników. Jeszcze długo po turnieju dużą ścianę u zbiegu ulic Kolejowej i Wojska Polskiego zdobiła ogromna mapa i wycinanka pałucka...

Fot. Jerzy Mianowski

ZNAK CZASU
- To były zupełnie inne czasy i uwarunkowania, działał system nakazowo-rozdzielczy. Po wytypowaniu naszego miasta do udziału w tym turnieju nikt nie pytał o koszty tego przedsięwzięcia, a były one niemałe - wspomina Muszyński.
Z obiektami państwowych właścicieli organizatorzy nie mieli kłopotów, ale obawiano się o prywatne domy, ponieważ nie wszystkich było stać nawet na skromny wysiłek finansowy, dlatego miasto pospieszyło im z pomocą. Urząd wyasygnował na ten cel 150 tys. zł, co nie było jednak niebotyczną kwotą, ale pozwoliło przyznać wiele dotacji na zakup farb do pomalowania elewacji, naprawy dachów czy płotów. Duże pieniądze skapnęły się właścicielom nieruchomości w rynku, gdzie odbywały się potyczki rodzinne nagrywane przez TVP; chyba największą pomoc otrzymała właścicielka ogromnej kamienicy, która już wtedy popadała w ruinę i szpeciła Rynek. Dużo pomogli wągrowieccy rzemieślnicy, którzy gratisowo – wtedy mówiło się w czynie społecznym - wymalowali aż 10 elewacji.
- Entuzjazm był powszechny, zarówno na etapie przygotowań, jak również w samym dniu imprezy. Wszyscy porządkowali i upiększali miasto, które na kilka dni stało się „bombonierką” – mówi Zbigniew Byczyński, ówczesny sekretarz partii.
Ponoć nawet trawniki malowano na zielono, a taką plotkę powtarzali sobie z ust do ust złośliwi wągrowczanie, co było wierutną bzdurą. W czasach komuny często posługiwano się takim sloganem, więc nic dziwnego, że również w Wągrowcu tak mówiono. Sceptycznie nastawionych mieszkańców jednak nie brakowało. Utyskiwali na tak dużą mobilizację mieszkańców, na których władza niby wywierała presję, że to wszystko jest robione na siłę. No cóż, nie byli pozbawieni racji, bo na co dzień ludzie nie garnęli się do systematycznych prac porządkowych na swoich posesjach, zaś „czynszownicy” czekali aż porządki zrobią im naczelnik lub prezes spółdzielni mieszkaniowej. Tych malkontentów jednak było dużo mniej niż entuzjastów turniejowych zmagań.
- Pamiętam sytuację, gdy wojewoda pilski anonimowo podjechał do ludzi porządkujących posesję i zapytał, dlaczego tak ofiarnie pracują. Skarcony został przez nich za to, że nie wie, iż w Wągrowcu odbędzie się turniej miast – śmieje się dziś Byczyński.

TRENINGI
Dużo pracy mieli zawodnicy startujący w potyczkach rodzinnych. Rodziny do turnieju przygotowywał Andrzej Sebastyański, ówczesny kierownik Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miasta. Jego zadaniem – bardzo trudnym - było wyszukanie pięciu rodzin, które musiały odpowiadać regulaminowym kryteriom wiekowym.
- Wcale nie było łatwą sprawą znalezienie pięciu rodzin, czyli rodziców i ich dwójki dzieci różnych płci i określonego wieku, ale udało się – wspomina Andrzej Smykowski.
Z całą piątką intensywnie ćwiczył na stadionie. Spośród nich wybrano dwie rodziny na potyczki w Wągrowcu i Lubartowie. Nasze miasto reprezentowała rodzina państwa Andrzeja i Teresy Smykowskich. Pan Andrzej to były piłkarz ręczny, a  potem trener. Jego 14-letni syn Robert poszedł śladami ojca i  grał w ręczną w kadrze młodzików Nielby, a 10-letnia Madzia również była zwinna i sprytna, jak jej brat (...)

 

 

Fot. Jerzy Mianowski

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 39 Z 27 WRZEŚNIA 2017 R.

Poszukiwania świątyni w zaginionym mieście

Odnalezione ciekawe artefakty z rezydencji Rogalińskich, odkopane tajemnicze szkielety, poszukiwania zaginionej świątyni oraz udane „Spotkania z dziedzictwem”, na które zawitali nawet goście z antypodów. Tak podsumować można ostatnie badania zaginionego średniowiecznego miasta w Dzwonowie, które archeolodzy z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu prowadzą od 2014 roku.

Tegoroczne badania archeolodzy zaczęli od nowożytnej siedziby Rogalińskich herbu Łodzia, które przyniosły potwierdzenie wcześniejszych domysłów.
Jak przypuszczano, siedzibę szlachecką wzniesiono w miejscu średniowiecznego dworu rycerskiego, o czym świadczy m.in. odkrycie bogato zdobionych kafli piecowych z XV wieku, przedstawiających zwierzę w koronie i herby rycerskie. Na wzniesienie tak kosztownego pieca mogło sobie pozwolić wówczas tylko bogatsze rycerstwo i wyższe duchowieństwo. W XV wieku Dzwonowo, Skoki i Pawłowo należały do rodziny Skockich herbu Nowina i z ich rezydencją wiązać należy to znalezisko.
Efektem tegorocznych badań są też ułamki naczyń, liczne przedmioty metalowe oraz zbiór kilkudziesięciu monet. Wśród nich zwraca uwagę XVII-wieczny szeląg króla... Anglii i Szkocji, Karola II Stuarta.

Poszukiwania kościoła i... szkielet w wapnie
Zaledwie kilka dni temu zakończyły się też poszukiwania kościoła pw. św. Michała. Według lokalnego podania świątynia dzwonowska zatonęła w wodach pobliskiego jeziora, co ma potwierdzać wydobywający się czasem z toni dźwięk jej dzwonów.
Inny przekaz mówi, że świątynia zapadła się pod ziemię, a przyczyniły się do tego grzechy parafian.
Źródła pisane informują, że drewniana budowla już w XVII w. była w złym stanie technicznym, a pod koniec następnego stulecia nakazano jej rozbiórkę.
Niestety, mimo intensywnych prac nie udało się natrafić na relikty, które w przekonujący sposób wskazywałyby na lokalizację kościoła. Świątynię prawdopodobnie rozebrano, a resztę śladów zatarła erozja wzgórza oraz prace rolnicze. Dziś o istnieniu kościółka świadczy związane z nim cmentarzysko oraz liczne gwoździe rozsiane na jego powierzchni.
Przy okazji poszukiwań reliktów kościoła rozpoznano fragment cmentarza przykościelnego. Wydobyto szczątki 80 osób, a znaczne zagęszczenie grobów pozwala przypuszczać, że na dzwonowskim wzgórzu przez 450 lat pochowano ponad tysiąc osób. Wszystkie ciała składane były, zgodnie z obrządkiem chrześcijańskim, na osi wschód – zachód, z głowami skierowanymi na zachód. Wyjątek stanowił grób kilkumiesięcznego dziecka, ułożonego na osi północ-południe. Lokalizacja grobu na skraju cmentarza i odmienny kierunek ułożenia szkieletu mogą sugerować, że dziecko zmarło przed przyjęciem chrztu i nie zostało jeszcze przyjęte do wspólnoty wiernych. Pod nietypowym pochówkiem dziecięcym znajdował się szkielet ze sporym kamieniem umieszczonym na kręgach szyjnych. Zabieg ten miał zapewne na celu zatrzymanie pochowanej tu osoby w grobie w obawie przed powrotem z zaświatów (...)

Fot. A. Ślęzak

Fot. Marcin Krzepkowski

Fot. M. Krzepkowski

Wtedy wygraliśmy

Wągrowiec wziął udział w Telewizyjnym Turnieju Miast 30 lat temu.

Rywala nie od razu znaleziono. Planowano, że będzie nim miasto Pionki, ówczesnym województwie radomskim. Padło w końcu na Lubartów na Lubelszczyźnie. Wągrowiec poddano kilkutygodniowej kosmetyce, no bo w końcu telewizja przyjedzie.

KIEPSKI START
Turniej rozpoczął się w niedzielę 27 września o godz. 11.30. Telewizyjne transmisje z turnieju cieszyły się dużą oglądalnością w całym kraju, a wągrowczanie mogli mieć pewien niedosyt „łaskawości” ekipy telewizyjnej, która niezbyt przyłożyła się do przygotowania materiału zapowiadającego turniej. Zaprezentowany w telewizyjnej „dwójce” materiał promujący uczestników, a wyemitowany w przeddzień turnieju, pokazywał Wągrowiec w niezbyt korzystnym świetle. W tym dniu panowała jednak piękna pogoda. Centrum walki umiejscowione było na ówczesnym pl. płk. Paszkowa (obecny Rynek). Pojawiły się tłumy wągrowczan przekonanych o zwycięstwie. Wędrowały one z centrum miasta do miejskiego amfiteatru i estrady nad Jeziorem Durowskim. Miejsca te były głównymi arenami turniejowych wydarzeń. W amfiteatrze w tym prawie samym czasie rozpoczął się cykl imprez kulturalnych.
„Pierwsze telewizyjne wejście na antenę również było niefortunne. Występujący po fanfarach odegranych przez harcerzy kwartet jazzowy wbiegł na scenę w połowie playbacku, który po chwili został również wyłączony” - pisano na łamach Pilskiego Informatora Kulturalnego z 1987 roku. Ale tego podobno nie było widać na ekranie telewizyjnym. Wspomniany zespół zapomniał chyba, że ma jeszcze zaplanowany występ, bo po pierwszym występie zwinął sprzęt i po prostu pojechał do domu.

POTEM JUŻ LEPIEJ
Scenariusz turnieju przewidywał potyczki rodzinne, gospodarcze, zawodowe i kulturalne. Wągrowiec zbierał małe i duże punkty, pęczniała kwota zbierana na budowę przedszkola (...)

Fot. Jerzy Mianowski

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 37 Z 13 WRZEŚNIA 2017 R.

Stalin i Dzierżyński na ulicach Wągrowca

FOT. Zbiory Muzeum Regionalnego w Wągrowcu

Ulice Wągrowca nosiły w przeszłości różne nazwy, czasami nadawane pod presją ideologii i polityki totalitarnej. Dochodziło też do zniesienia nazw ugruntowanych wielowiekową tradycją i wprowadzenia w ich miejsce nowych, lansowanych przez propagandę. Patronami ulic miasta byli przez pewien czas m.in. Adolf Hitler, Józef Stalin czy też Feliks Dzierżyński.

Czasami polityka odgrywała decydującą rolę w kształtowaniu nazewnictwa występującego w przestrzeni miejskiej. Szczególnie nachalną inicjatywę wykazywały pod tym względem systemy autorytarne. Nazwy ulic i placów zawsze były łakomym kąskiem dla propagandzistów, realizujących w ten sposób określone cele ideologiczne. Taka tendencja najwyraźniej występowała w okresie okupacji niemieckiej i stalinizmu (...)

Aleja Józefa Stalina
W Wągrowcu podjęto też kilka inicjatyw, które nie doczekały się pomyślnej realizacji. Tak było na przykład z zamianą nazwy ulicy Skockiej na Poznańską. Uchwałę w tej sprawie podjęto w 1960 r., zmieniając jednocześnie dotychczasową Poznańską na J. Marchlewskiego.
Interesującą koncepcję możemy dostrzec w założeniach planistycznych z lat 50. XX wieku. W tym czasie północno-wschodnia część miasta nie była jeszcze objęta intensywną zabudową. Osią komunikacyjną w tej części Wągrowca miała być okazała, szeroka na ok. 20 metrów, Aleja Józefa Stalina. Ślady po planowanym założeniu są w niewielkich fragmentach do dziś czytelne w przestrzeni miasta (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 36 Z 6 WRZEŚNIA 2017 R.

Znaleziono szczątki Góralskiego?

Fot. AIPN/K. Szwagrzyk

Czaszkę ze śladem po kuli, należącą najprawdopodobniej do ofiary komunizmu, straconego w 1953 r. ZYGMUNTA GÓRALSKIEGO ps. Chmura, znaleźli na cmentarzu w Poznaniu pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

Ostateczna identyfikacja szczątków nastąpi po przeprowadzeniu badań genetycznych. Działacz niepodległościowego podziemia, strażnik więzienia w Wągrowcu, który umożliwił ucieczkę dwóch osadzonych za nielegalne posiadanie broni, został rozstrzelany 30 marca 1953 r.

KONIECZNE BADANIA GENETYCZNE
Specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji przeprowadzili poszukiwania jego szczątków na cmentarzu na poznańskim Miłostowie. Jak podał IPN, przebadanie domniemanego miejsca pochówku przez archeologów było możliwe po dokonaniu czasowego podniesienia z grobu szczątków osoby tam pochowanej w latach późniejszych. W bezpośrednim położeniu pod współczesnym pochówkiem ujawniono szczątki należące najprawdopodobniej do poszukiwanej ofiary komunizmu.
- Działania w Poznaniu zakończyły się sukcesem. Miejsce, które wytypowaliśmy, istotnie okazało się tym, w którym znajdowały się szczątki człowieka z przestrzeloną czaszką (...)

Fot. AIPN/K. Szwagrzyk

Zygmunt Góralski

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 32 Z 9 SIERPNIA 2017 R.

Miasto zaginione w puszczy

Fot. Rafał Różak

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki dofinansuje poszukiwania ratusza i kościoła w zaginionym mieście.

Piątkową prelekcją w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu historyk Marcin Moeglich i archeolog Marcin Krzepkowski zakończyli cykl wiosennych spotkań dotyczących historii odkrycia średniowiecznego zaginionego miasta pod Skokami i prowadzonych tam badań archeologicznych. Badacze popularyzowali Dzwonowo w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Olsztynie, Koszalinie, Chorzowie czy Gnieźnie. Nie zapominając również o Wągrowcu i Skokach.
Pierwsze z polskich zaginionych średniowiecznych miast, dzięki zdjęciom lotniczym, odkryto w 2006 r. dwa kilometry za Szamotułami, a wydarzenie to wywołało wówczas olbrzymią sensację w kraju, jak i zagranicą. Jak się jednak okazało, takich miast w Polsce jest więcej. W 2013 r. zlokalizowano istniejącą zaledwie kilkadziesiąt lat Nieszawę. To prężny ośrodek powstały na polecenie Władysława Jagiełły naprzeciwko krzyżackiego wówczas Torunia, który skutecznie konkurował z nim politycznie i ekonomicznie. Natomiast trzecie w kolejności odkryto otoczone Puszczą Zielonką Dzwonowo, leżące na skraju powiatu wągrowieckiego.
Dzięki kwerendzie historycznej przeprowadzonej przez Marcina Moeglicha wiemy, że średniowieczne Dzwonowo (Swanow/Zwanowo) stanowiło niegdyś ośrodek klucza dóbr należących do wojewody poznańskiego Dobrogosta.
Na starych mapach, pozyskanych w ostatnim czasie przez wągrowieckie muzeum, widać, że szlak komunikacyjny z Pomorza na południe w kierunku Poznania wiódł niegdyś przez tę miejscowość. Za czasów syna Dobrogosta, Dzierżykraja zwanego Świdwa, po raz pierwszy wzmiankowano też o istniejącym w Dzwonowie mieście (1348 rok) oraz funkcjonującym tam kościele.
Na przestrzeni wieków lepsze okresy funkcjonowania miasta przeplatały się z gorszymi. Na początku XV wieku z Dzwonowa dwie osoby trafiły nawet na Uniwersytet Krakowski.
O pochodzącym z rodziny rycerskiej Sędziwoju synu Mikołaja niewiele wiemy, natomiast z mieszczanina Piotra, piszącego się ze Zwanowa, mieszkańcy tej miejscowości powinni być dumni. Jak udało się ustalić, trafia on na uczelnię w 1429 r. i wiąże się z nią już do końca życia. Zostaje wykładowcą uniwersyteckim i podnosi astronomię z marazmu, co w późniejszym okresie przyczyni się do rozkwitu akademii, do której później uczęszczał m.in. Mikołaj Kopernik. Piotr z Dzwonowa uznawany jest obecnie za jednego z twórców krakowskiej szkoły astronomicznej (...)

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem