poniedz., 14 października
10:55

Głosuj i wybieraj

Przypominamy zasady głosowania w zbliżających się wyborach parlamentarnych 13 października.

3331 47223331 4722

Dostaniemy do ręki
Na karcie do głosowania umieszczone będą oznaczenia list zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym, zawierające numer listy oraz nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego wraz z symbolem graficznym komitetu wyborczego, w kolejności wzrastającej numerów list. Pod oznaczeniem każdej listy podaje się nazwiska i imiona wszystkich kandydatów zarejestrowanych na danej liście
Tylko na jedną listę!
W wyborach parlamentarnych wyborca może zagłosować tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

 

Duma i wsparcie dla najlepszych

Aż 58 uczniom wągrowieckich szkół przyznano doroczne stypendia i nagrody podczas uroczystej gali, zorganizowanej w sobotę w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Wągrowcu.

- To miłe, że miasto może wspierać Wasz rozwój. Bądźcie dumni ze swoich osiągnięć! – apelował do wyróżnionych burmistrz Jarosław Berendt, który z powodzeniem kontynuuje „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”, przyjęty w 2016 r. przez Radę Miejską z inicjatywy ówczesnego burmistrza Krzysztofa Poszwy.
W pierwszym roku obowiązywania programu na ten cel miasto wydało 43 tysiące, a w minionym - 68 tysięcy. Teraz, już od października, przez kolejne 10 miesięcy aż 52 uczniów będzie otrzymywać stypendium w wysokości 200 złotych, a 6 osób otrzyma jednorazową nagrodę wartości 1000 zł. W tegorocznym oraz przyszłorocznym miejskim budżecie na wypłatę stypendiów oraz nagród za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/19 zarezerwowano rekordową kwotę 110 tysięcy złotych.
Stypendyści i nagrodzeni, zaproszeni przez kierownika Wydziału Oświaty dra Romana Pawłowskiego, weszli na scenę, by z rąk burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Jakuba Zadrogi, w obecności dyrektorów szkół – Aliny Machy, Kingi Babicz, Jolanty Okoniewskiej i Agnieszki Nowak - odebrać pamiątkowe dyplomy (dumni rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali natomiast listy gratulacyjne). Galę uświetnił recital zaanonsowany przez dyrektora PSM, Marka Rybarczyka. Jak na uroczysty moment przystało, rozpoczęto hymnem narodowym, a po chwili na scenie utwory m.in. Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina zagrali związani z placówką: nauczyciel w klasie fortepianu Karol Drynkowski, uczennica w klasie altówki Agnieszka Kozłowska oraz absolwent szkoły Adrian Zdanowski. Na koniec w szkolnej kawiarence każdy z przybyłych został poczęstowany kawałkiem okolicznościowego tortu.(...)

Przy dźwiękach „Gaudeamus...”

Rozpoczął się właśnie kolejny rok akademicki 2019/2020 Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To już dziewiąty w jego historii.

Pomyśleć, że gdy 18 marca 2011 r. odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia, uczestniczyło w nim 34.założycieli. W 5.rocznicę istnienia WUTW mógł się już pochwalić liczbą ponad 200. studentów. Dziś liczy on już ponad 340. członków i nie jest to zapewne ostatnie słowo. Jest to wynikiem przechodzenia coraz większej liczby osób na emerytury i wydłużania się naszego życia. Starość, to też radość i dziś bycie emerytem nie jest już żadnym dyshonorem. Jest tylko kolejnym etapem życia i kto wie, czy nie najpiękniejszym, bo człowiek jest świadomy swoich wyborów i tego, czego oczekuje jeszcze od życia. Bycie zaś nawet i „wiecznym studentem”, to żaden problem w WUTW-ie. Studia to ponoć najpiękniejszy okres w życiu człowieka. Każdy z wiekowych, chociaż wciąż młodych duchem studentów tegoż uniwersytetu, moje słowa w pełni potwierdzi.
Pierwszym prezesem stowarzyszenia była Zofia Zawol. Dziś tę funkcję pełni Barbara Kucharska. Nowy zarząd został wybrany 29 marca 2019 r. Jest w nim jedyny mężczyzna Władysław Smolej, który pełni funkcję skarbnika i jest też jedyną osobą w obecnym zarządzie, która była członkiem komitetu założycielskiego stowarzyszenia.

HULA NA POCZĄTEK
Prezes B. Kucharska dokonała 26 września uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego. Mówiła, że nowy rok akademicki rozpoczyna 43.nowych studentów, którzy będą mogli zaangażować się w działalność około 20.sekcji. W tym roku uruchomiona została sekcja joggingu, licząca około 70. osób. Zarząd jest cały czas otwarty na nowe propozycje studentów i chętnie się w nie wsłuchuje. Osoby, które studiują już kilka lat, doskonale wiedzą, że bez względu na wykształcenie i zainteresowania znajdą tu dla siebie zawsze coś ciekawego. Mogą realizować swoje marzenia z młodości, na które być może kiedyś nie starczało chęci i czasu. (...)

Noc do innych niepodobna

Przechadzka po Paryżu lub poznawanie uroków dawnej Słowiańszczyzny – takie atrakcje czekały na uczestników piątkowej Nocy Księgarń.

W Księgarni Muszyńscy postawiono na warsztaty literacko-teatralne pn. Poznaj Paryż z Rolfem. Dzieci, zainspirowane książkami „Sto porad dla nieśmiałych”, „Sto porad dla kłamczuchów” oraz „Paryż - znam to miasto”, wspólnie przemierzały uliczki Paryża, zwiedzając najważniejsze miejsca, zabytki oraz poznając znanych Francuzów. Jak przywitać się we Francji? Kto to był Marcel Marceu? Jak malował Pablo Picasso? Jakie są rodzaje kłamstw? – szukano odpowiedzi na takie właśnie pytania. Pomagał w tym niezrównany animator Piotr Witoń – aktor i instruktor teatralny, który od ponad 18.lat prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i seniorów, a także zajęcia literacko-teatralne, w czasie których wciela się w postaci z książek. (...)

Osiedlowy projekt wygrywa

Ponad 240 tysięcy złotych miasto wyłoży na remont placu zabaw. Są nieuczciwi głosujący.

Wiadomo, jakie zadanie będzie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Jest to osiedlowy projekt pod nazwą „Modernizacja i wymiana sprzętu na placu zabaw dla dzieci przy ul. Wiśniowej”. Zwycięski projekt otrzymał 1 100 głosów na 3 468 oddanych, z czego 3 215 ważnych. Kosztorys wykonania opiewa na 243 tysiące złotych.
- Zadanie będzie zarekomendowane radzie miejskiej do akceptacji i realizacji w przyszłym roku – mówi zastępca burmistrza Piotr Pałczyński. – Ma ono polegać na wymianie starych, niekompletnych i zagrażających bezpieczeństwu dzieci sprzętów. Nowe będą miały atest i spełnią w szerszym zakresie potrzeby najmłodszych. Bardzo dziękuję za uczestnictwo w głosowaniu, ponieważ zdał egzamin pomysł głosowania poprzez platformę internetową.

SPOSÓB NA NIEUCZCIWYCH
Ten sposób głosowania umożliwił wykrycie prób oddawania głosów przez osoby nieuprawnione pod cudzym nazwiskiem. Przyczyniła się do tego konieczność podania numeru PESEL. W miniony piątek oraz poniedziałek dotarły dwa sygnały o nieprawidłowościach.
- Jesteśmy w kontakcie z osobami, które zgłosiły taki fakt. Już odbyliśmy jedno spotkanie w tej sprawie i na pewno będzie drugie – informuje zastępca burmistrza Piotr Pałczyński. – Problemem zajmą się organy ścigania, a my jesteśmy w posiadaniu wszystkich numerów IP głosujących. De facto zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.
System działa w ten sposób, że po wprowadzeniu numeru PESEL automatycznie w kilka sekund nie pozwoli na powtórne głosowanie. Umożliwia to skuteczniejszą kontrolę i wykrywanie nieprawidłowości. (...)

HARCMISTRZ JANINA KADOW

Z harcerstwem dh. JANINA KADOW związała się w roku 1971, kiedy przy Szkole Podstawowej nr 4 powstawał IV Szczep ZHP w Wągrowcu.

 

 

Druhna Janina Kadow urodziła się 30 października 1944 r. w Wągrowcu, w rodzinie Heleny i Bolesława Kadow. Miała dwoje rodzeństwa – brata Albina (dyrektor Domu Dziecka w Wągrowcu) i siostrę, która pracowała w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej, a obecnie jest na emeryturze.
Naukę rozpoczęła w 1951 r. w Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym i w 1964 r. zdała maturę. W tymże roku podjęła studia zawodowe w Studium Nauczycielskim w Kaliszu na kierunku wychowanie fizyczne z biologią, które ukończyła w 1967 r.
Pracę zawodową rozpoczęła po maturze (1964 r.) w Szkole Podstawowej w Łeknie. W wyniku reorganizacji szkoły w roku 1969 podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Wargowie. Do Wągrowca powróciła w 1971 r. i od 1 września rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 4 w Wągrowcu.(...)

Wielki harcerski wZlot

Od piątku do niedzieli odbywał się w Wągrowcu IX Wielkopolski wZlot Wędrowników Wielkopolskiej Chorągwi ZHP.

 

To już po raz drugi Wągrowiec gościł harcerską brać, bowiem w roku 2013 III wZlot też odbył się w naszym mieście. W tegorocznym wZlocie do udziału zgłosiło się 21 patroli wieloosobowych, czyli ponad 200 osób.
O godz. 20.00 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji uroczyście rozpoczęto spotkanie prowadzone przez dh. Anię Ewertowską i dh. Michała Kliszewskiego, na które przybyli: z-ca burmistrza Piotr Pałczyński, wicestarosta Michał Piechocki, sekretarz Urzędu Gminy Wągrowiec Anna Pałka, z-ca komendanta Wielkopolskiej Chorągwi ZHP phm. Anita Walachowska oraz kierownik referatu wędrowników hm. Krystian Jabłkowski. Piotr Pałczyński witając wszystkich uczestników wręczył komendantowi hufca phm. Krzysztofowi Urbanowi klucze do bram miasta. Po otwarciu wszyscy przeszli na płytę boiska, gdzie regulaminowo odbył się apel powitalny, a potem niespodzianka... blisko godzinny koncert zespołu Bayan Brothers, po którym w dwóch kawiarenkach zorganizowanych przez XVI Poznańska Drużynę Harcerską i Akademicki Krąg SKIPP toczono rozmowy do późnych godzin nocnych.(..)

To, co robię daje efekty

Z komendantem wągrowieckich harcerzy phm. KRZYSZTOFEM URBANEM rozmawia pwd. Hubert Jezierski.
 
 

W maju zostałeś wybrany na komendanta wągrowieckiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Jak wrażenia po pierwszych miesiącach pracy?
- Ostatnie miesiące w moim życiu były bardzo pracowite, biorąc pod uwagę działalność harcerską. Funkcja komendanta hufca wiąże się z wielką odpowiedzialnością i dużą ilością pracy. Początek był trudny, żeby wszystko pogodzić z pozostałymi obowiązkami. Na tę chwilę wszystko sobie poukładałem i realizuję to krok po kroku.
Czy ten wybór był przełomowy dla Ciebie w „harcerskiej karierze”, czy też obejmowałeś już wcześniej podobne funkcje?
- Przez ostatnie cztery lata pełniłem funkcję zastępcy komendanta hufca ds. organizacyjnych. Na początku nie brałem pod uwagę tego, że kiedyś obejmę funkcję komendanta hufca. Z czasem zauważyłem, że mam pomysł na rozwinięcie wągrowieckiego harcerstwa i uznałem, że mogę go zrealizować. Kilka miesięcy przed zjazdem pozyskałem chętne osoby do pracy, bez których nie uda mi się osiągnąć wyznaczonych celów. Następnie wspólnie stworzyliśmy plan rozwoju wągrowieckiego harcerstwa. Byliśmy przygotowani do zbliżających się wyborów. Moment, gdy zostałem wybrany na funkcję komendanta, był przełomowy. Wybór przez grono instruktorskie był docenieniem mojej dotychczasowej pracy. Teraz wiem, że to co robię przynosi efekty i jest siłą napędową do dalszej pracy.
Nie sądzisz, że jesteś za młody na komendanta hufca?
- Wiek nie gra tutaj większej roli, ponieważ liczą się predyspozycje, chęci oraz zaangażowanie grona instruktorskiego.(...)

 WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 37 Z 11 WRZEŚNIA 2019 R.
 

Celnie trafiali do tarczy i kura

Bractwo Strzeleckie w Wągrowcu zorganizowało strzelanie z okazji Dnia Solidarności i Wolności.

Strzelanie statutowe odbyło się na strzelnicy bractwa w Kobylcu. Rozegrano konkurencje zarówno z broni pneumatycznej, jak i palnej. Przybyłych członków bractw z: Budzynia, Piły, Wągrowca i Tarnowa Podgórnego powitał prezes Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu brat Bogdan Gajewski. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 35 Z 28 SIERPNIA 2019 R.

Przystań dla kotów

Osiedle Wschód wzbogaciło się o oryginalny element infrastruktury.

Przeznaczony jest on dla specyficznych mieszkańców osiedla na skraju Wągrowca, mianowicie jest to budka dla kotów. Drewniany domek, który ma służyć jako schronienie dla milusińskich czworonogów, stanął na jednym z trawników osiedla. Z inicjatywą wyszła na początku roku jedna z mieszkanek Wągrowca, która podczas spotkania z władzami miasta zasugerowała, iż takie schronienie dla kotów mogłoby się pojawić w naszym mieście. Pomysł ten poparli radni Rady Miejskiej w Wągrowcu – Robert Kotecki i Włodzimierz Naumczyk, którzy prowadzili rozmowy na ten temat z urzędnikami Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii. Miasto zamówiło dwie sztuki domków dla kotów, które wykonały niepełnosprawne dzieci na warsztatach zajęciowych w Żninie. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 33 Z 14 SIERPNIA 2019 R.

Jak za dawnych lat

W piątek powróciły wspomnienia sprzed czterech dekad, kiedy to w połowie lat siedemdziesiątych RYSZARD DOBROGOJSKI i GREGOR HIERONIM BARTKOWIAK urządzali pierwsze imprezy Pod Lipami.

Mało kto wówczas miał możliwość posłuchania najnowszych wydawnictw rockowych z Zachodu, a oni umożliwiali to wągrowczanom dzięki swojej kolekcji płyt. Nie było łatwo je zdobyć, jednak chłopaki stawali na głowie.
- Zamawiałem płyty u ludzi, którzy mieli kontakt z Zachodem, u marynarzy czy pilotów. Płaciłem grube pieniądze, żeby zdobyć single np. Donny Summer, Barry`ego White`a czy Pink Floyd. Miałem też rodzinę we Francji, która przyjeżdżała do Wągrowca na wakacje raz w roku i przywoziła mi pełną torbę płyt – wspomina Gregor Bartkowiak. (więcej w środowym numerze nr 32 z 7 sierpnia 2019)

Wyjątkowe miejsce i czas

W miniony weekend odbyła się kolejna edycja festiwalu Pol`and`Rock, niegdyś zwanego Przystanek Woodstock. Nie zabrakło tam naszych krajanów.

Na festiwal pierwszy raz wybrał się Karol Kłos ze Skoków. Sam przyznał, że wiele osób hejtuje tę imprezę, jak równie wielu jest nią zachwyconych, ale w jego odczuciu Pol`and`Rock nie bez powodu nazywany jest najpiękniejszym festiwalem świata.
- Przez trzy dni poznałem mnóstwo wyjątkowych ludzi, odbyłem dużo ciekawych rozmów i posłuchałem genialnej muzyki – wspomina Karol.
- Pogo podczas koncertu Majki Jeżowskiej – tylko na Pol`and`Rock.
To, co najbardziej zapadło mu w pamięć, to poczucie wolności i płynąca z każdej strony pozytywna energia, uśmiechy mijanych ludzi i ich życzliwość.
- Czas płynie wolniej i nikt tak naprawdę go nie liczy, nigdzie nie trzeba się spieszyć, można po prostu być i chłonąć wyjątkową atmosferę tego miejsca – mówi zachwycony Kamil. - Nikt nie dyskryminuje odmienności i upadają wszelkie podziały. Ani razu nie spotkałem się z przejawami agresji, co również jest wyjątkowe przy takiej ilości osób. (więcej w środowym numerze nr 32 z 7 sierpnia 2019)

Veolia się nie poddaje

Temat budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wągrowcu nie cichnie, pomimo zdecydowanych działań burmistrza.

Veolia Energia Poznań, mimo sprzeciwu mieszkańców wyrażonego dobitnie podczas spotkania w hotelu Pietrak 11 lipca oraz oświadczenia burmistrza Jarosława Berendta wydanego tydzień później, w którym zapowiedział, odstępuje „od jakichkolwiek działań zmierzających do budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wągrowcu” nadal nie rezygnuje z planowanej inwestycji. W ubiegłym tygodniu spółka wydała oświadczenie. Jego pierwszy akapit brzmi:
„Veolia Energia Poznań uważa, że zrealizowanie projektu „Nowa energia dla Wągrowca” przyniesie mieszkańcom miasta korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Jesteśmy przekonani, że ten projekt długofalowo będzie miał pozytywny wpływ na rozwój ciepłownictwa i gospodarkę odpadami w Wągrowcu”. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 31 Z 31 LIPCA 2019 R.

Kramy pełne skarbów

Wągrowiecki Festyn Cysterski jak co roku przyciągnął rzesze sympatyków.

Impreza tradycyjnie zaczęła się od przekazania władzy nad Wągrowcem ojcom paulinom. Burmistrz Jarosław Berendt złożył na ręce o. Dariusza Nowickiego klucz do bram Wągrowca, tym samym oficjalnie rozpoczął jedno z najważniejszych wydarzeń tego lata.
Ci, którzy odwiedzili tereny klasztoru w sobotę, nie mogli się nudzić – rozmaite stoiska oferowały poza wyrobami również warsztaty oraz aktywne sposoby spędzenia popołudnia. Na dziedzińcu prezentowano dawne rzemiosła takie jak snycerstwo, tkactwo czy garncarstwo. Przy każdym ze stoisk nie brakowało młodych i chętnych do nauki rękodzieła adeptów, którzy wraz z rodzicami niecierpliwie przeskakiwali z nogi na nogę w długich kolejkach. Od lat stałym elementem imprez historycznych jest zagroda kmiecia oraz średniowieczny plac zabaw, które oblegane były aż do samego końca trwania imprezy. Fundacja Hereditas Culturalis również nie pierwszy raz pojawiła się na festynie, oferując warsztaty tworzenia m.in. lalek motanek z siana i skrawków materiałów i prezentując dawne narzędzia, jak też średniowieczną aptekę. Kilka kroków dalej oczekiwał na zwiedzających sokolnik z kilkoma okazami drapieżnych ptaków, które zaprezentował o wyznaczonej godzinie. Widzowie z niemałym zaciekawieniem podziwiali zarówno sokoły, jak i sowy. W międzyczasie na scenie prezentowały swoja twórczość zespół regionalny „Pałuki” z Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni, zespół Vrath oraz Jan pod dyrekcją o. Ireneusza Wybraniaka. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 30 Z 24 LIPCA 2019 R.

Nowa dyrektor przy Kolejowej

Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej.

Na początku lipca odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu. W komunikacie na stronie internetowej placówki czytamy: „Do konkursu przystąpiło trzech kandydatów. Po dokonaniu oceny przedłożonych przez kandydatów dokumentów, wysłuchaniu kandydatów i dyskusji członków Komisji, Komisja przystąpiła do głosowania. W wyniku głosowania Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, którym jest Pani Danuta Chosińska. Funkcję obejmie 1 września 2019 roku.” (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 29 Z 17 LIPCA 2019 R.

Nie wszystkim się udało

Maturzyści poznali wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości.

W kwietniu wielu uczniów kończących szkoły ponadpodstawowe nie było pewnych, czy w ogóle zasiądą do egzaminów, ponieważ strajk nauczycieli trwał w najlepsze. Jednak pod koniec miesiąca Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesił protest do września i matury odbyły się zgodnie z planem. W ubiegłym tygodniu, 4 lipca, abiturienci poznali wyniki egzaminów. Jak sytuacja wygląda w naszym powiecie?
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich przystąpiło do matury 110 uczniów. Egzaminy zdało 97, reszta poległa na matematyce (5 osób), języku polskim (1) i języku angielskim (6), zaś jeden z uczniów oblał więcej niż jeden egzamin i będzie musiał powtórzyć maturę za rok.
W Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Kcyńskiej w Wągrowcu na 133 maturzystów spać spokojnie może 70 procent z nich. Największy problem sprawiła matematyka – 30 procent uczniów nie poradziło sobie z królową nauk.
W Zespole Szkół nr 2 również nie wszyscy zdali. Część młodzieży będzie poprawiała egzaminy w sierpniu, ale są też tacy, którzy będą mieli rok na przygotowanie się do ponownego egzaminu dojrzałości. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 28 Z 10 LIPCA 2019 R.

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem