Już dziesięć lat dają radę

  • Drukuj

W minionym tygodniu Krąg Starszyzny Harcerskiej Hufca ZHP Wągrowiec „Damy Radę” obchodził 10 rocznicę swej działalności.

Na uroczystą część oficjalną do sali kina zjechało ponad 100 osób z siedemnastu kręgów starszyzny harcerskiej z Janowca Wlkp., Inowrocławia, Lubonia, Mogilna, Gniezna, Konina, Trzemeszna, Słupcy, Czerwonaka, Kiekrza i Poznania. Swą obecnością zaszczycili instruktorów członek Rady Naczelnej ZHP hm. Gabriela Jaskulska, komendant Wielkopolskiej Chorągwi ZHP hm. Tomasz Kujaczyński, komendant Hufca ZHP Szamotuły hm. Rajmund Grążka, starosta wągrowiecki Tomasz Kranc, wiceburmistrz Wągrowca Piotr Pałczyński, ks. proboszcz Piotr Kalinowski i delegacja Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu na czele z prezesem Bogdanem Gajewskim. Z tej okazji krąg wydał medal pamiątkowy, którym obdarowano zaproszonych gości i przybyłe kręgi instruktorskie.
Historię kręgu w kronikarskim stylu przedstawił hm. Jan Zenger, a jest ona bogata w wydarzenia. Dokładnie 4 lipca 2009 r. grupa 39 instruktorów Hufca ZHP Wągrowiec zorganizowała w Centrum Edukacji Leśnej zlot, na którym zawiązał się Krąg Instruktorów „Damy Radę”. Funkcje komendanta powierzono hm. Jerzemu Mianowskiemu. Gośćmi zlotu byli starosta wągrowiecki Tomasz Kranc, burmistrz Stanisław Wilczyński, wójt Przemysław Majchrzak i ks. prałat Andrzej Rygielski. Wtedy padły słowa o współpracy, słowa które wszyscy potraktowali jako zobowiązanie na długie lata. Przez te 10 lat krąg był inicjatorem wielu działań na rzecz harcerstwa, jak i naszej społeczności m. in.: wyboru patrona hufca dh. Franciszka Grajkowskiego, zbiorki pieniędzy na sztandar hufca, nadania nazwy jednej z ulic dh. Franciszka Grajkowskiego. Dzięki przynależności do Wspólnoty Skulskiej, w jedynym w Polsce sanktuarium harcerstwa, odsłonięto siedemnaście tabliczek epitafijnych upamiętniających wągrowieckich harcerzy, którzy odeszli na wieczna wartę. Przez dziesięć lat działalności krąg zapracował na szacunek i uznanie wielkopolskich kręgów, które tak chętnie przyjeżdżają do Wągrowca, W roku 2018, ze względu na stan zdrowia, z funkcji komendanta zrezygnował hm. Jerzy Mianowski, a jego miejsce zajął hm. Marek Urbanowicz. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 24 Z 12 CZERWCA 2019 R.