środa, 20 marca
09:47

W najnowszym wydaniu Głosu Wągrowieckiego

 

 

Leczą i liczą kasę

Szpital wydał w zeszłym roku na wypłaty dla lekarzy kontraktowych niemal milion złotych więcej, niż dwa lata wcześniej.

 

Czy potrzebna jest Straż Miejska?

Mieszkańcy Wągrowca mają zabrać głos w ramach konsultacji społecznych i określić, czy Straż Miejska powinna wrócić na ulice miasta.  

 

Kto nadzoruje miejskie spółki?

W samorządzie miejskim działa sześć spółek komunalnych, które wbrew pozorom nie są pozbawione nadzoru właściciela i nie chowają się za parawan kodeksu.

 

Samorząd w oczach szachisty

Wywiad z wicestarostą powiatu wągrowieckiego Michałem Piechockim.

 

Tu chcemy pozostać

Rodzina z Ukrainy odnalazła spokojna przystań w okolicach Wągrowca.

 

Duży sukces organizatorów

Zawody z piłce ręcznej o puchar burmistrza Wągrowca przyciągnęły zespoły z całej Polski.

 

Pokonują rywali na zawołanie

Nielba Wągrowiec po zwycięstwie w Elblągu ma już trzy punkty przewagi nad drugą w tabeli Stalą Gorzów.

 

Bibliotekarka szefową komisji przetargowej

Joanna Kramer Neumann

Joanna Kramer-Neumann, świeżo upieczona radna z listy Bliżej Ludzi i jednocześnie bibliotekarka w Miejskiej Bibliotece Publicznej, została powołana przez burmistrza Wągrowca na funkcję przewodniczącej komisji przetargowej.

Zdaniem komisji jest przeprowadzanie przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec – dowiadujemy się z zarządzenia burmistrza Jarosława Berendta.

Do składu komisji burmistrz powołał swojego zastępcę Piotra Pałczyńskiego i pięciu urzędników: Marię Kolińską, Joannę Smogór, Katarzynę Stachowiak, Sylwię Stożek, Krzysztofa Bierłę. (maj)

Praca dla kolportera gazet

Zatrudnimy kolportera Głosu Wągrowieckiego. 

Kontakt: tel. 67 262 33 34, reklama@gloswagrowiecki lub osobiście w godzinach pracy redakcji przy ul Janowieckiej 1.

Koncert 40-lecia

Na koncert galowy uczniów, nauczycieli i absolwentów z okazji 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.  Bronisława Zielińskiego zapraszają wykonawcy z dyrekcją. 

Zmiana kadrowa w Aquaparku

W składzie Rady Nadzorczej spółki Aquapark Wągrowiec nastąpiła zmiana.

Ryszard Zaczyński, dyrektor biura europosłanki Krystyny Łybackiej w Poznaniu, zastąpił Michała Dwornickiego. Radzie przewodniczy Beata Koczorowska-Muszyńska, ponadto w jej skład wchodzi Ewa Brychczyńska-Brząkała.

Od 1 marca br. obowiązują nowe zasady kształtowania wynagrodzeń członków rady. Nowe wynagrodzenie stanowi iloczyn kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale ubr. bez wypłat nagród z zysku i mnożnika 0,28.

Do tej pory otrzymywyali ok. 500 zł, a od tego miesiąca będą pobierali 1500 zł brutto miesięcznie. (maj)

Kulturalna nagroda dla szkoły

Nagrodę odebrał dyrektor szkoły Roman Bobrowski. Fot. Andrzej Połczyński

Doroczną Nagrodę Kulturalną Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej przyznano Szkole Podstawowej im. ppłk. Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy.

Szkoła Podstawowa w Gołańczy od 28 kwietnia 1978 r. nosi imię ppor. (ppłk.) Włodzimierza Kowalskiego, nauczyciela, organizatora i pierwszego dowódcy gołanieckiej kompanii powstańczej, dowódcy batalionu wągrowieckiego, żołnierza, komendanta korpusu kadetów w Rawiczu.

- Od 1979 r. z okazji kolejnych rocznic nadania szkole imienia odbywają się uroczyste obchody „Dnia Patrona” , w których uczestniczą przedstawiciele rodziny Patrona – podkreśla prezes Adam Kusz.

Podczas akademii szkolnych następuje podsumowanie konkursu wiedzy o życiu i działalności Patrona i patriotyczny program artystyczny nawiązujący tematycznie do wydarzeń z powstania wielkopolskiego i walki o niepodległość Polski oraz życia Patrona, przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. W ramach pracy z Patronem, a tym samym popularyzacji idei powstańczej i niepodległościowej organizowane są rajdy szlakiem Patrona, biegi patrolowe ulicami miasta, konkursy plastyczne, wystawy itp., a także wycieczki do Rawicza w celu pogłębiania wiedzy o postaci W. Kowalskiego.

Ubiegłoroczne obchody były szczególnie uroczyste, gdyż przypadały w 40-lecie nadania Szkole imienia oraz w 100-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Program artystyczny przygotowany przez społeczność szkolną przedstawiony został na miejskich uroczystościach zorganizowanych z okazji Święta Niepodległości („Jedną drogą dziś wszyscy idziemy”) i rocznicy wybuchu Powstania („Wolności nadszedł dla nas czas”). Dzięki uczestniczeniu szkoły w programie „Godność, wolność, niepodległość” doprowadzono m.in. do utworzenia szkolnej izby pamięci, w której nawiązuje się do postaci Patrona i powstania wielkopolskiego. Tam też umieszczona została kopia sztandaru Gołanieckiej Kompanii Powstańczej.

- Na uwagę zasługują również działania szkoły na rzecz upamiętnienia ludzi zasłużonych dla szkoły i gołanieckiego środowiska połączone z troską o modernizację sal lekcyjnych i wzbogacanie ich wyposażenia, włączając do tych działań rodziców, nauczycieli i uczniów oraz miejscowych przedsiębiorców – zaznacza Adam Kusz .

Dzięki tej inicjatywie, trwającej od 1993 r., upamiętnione zostały postacie nauczycieli, których życie i praca związane były ze szkołą w Gołańczy, jak również z lokalnym środowiskiem.

Na terenie szkolnym od 1991 r. znajduje się obelisk z tablicą upamiętniającą Edmunda Ciemnoczołowskiego, przedwojennego kierownika szkoły, zamordowanego w Katyniu. W roku 2016 z inicjatywy dyrekcji odnowiono obelisk i zagospodarowano jego otoczenie. Podejmowane w tym zakresie działania są elementem uspołecznienia placówki szkolnej i spotykają się z pozytywnym przyjęciem w środowisku.

***

Podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego TMZG nastąpiła zmiana warty na funkcji prezesa zarządu. Pałeczkę po Adamie Kuszu przejęła regionalistka Maria Czajkowska-Korpowska. Wybrano też nowy zarząd w składzie: Maria Chmielewska, Adam Kusz, Wojciech Osuch, Andrzej Przybyłowicz.(red)

     

W Nowym powstanie świetlica

W tym roku wybudowana zostanie świetlica wiejska we wsi Nowe w gmine Wągrowiec.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania 11 marca 2019r. podpisana została umowa na realizację tego zamówienia. Wykonawcą zadania została Firma Usługowo-Handlowa Ewa Śmiech z Werkowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę - informuje Kamila Kłos z Urzędu Gminy.

Wartość umowy zawartej  z wykonawcą wynosi 757 798,76 zł brutto.

Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla operacji typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (red)

Ostoja w Bracholinie nabierze blasku

Wykonawcą zadania pn. „Bracholińska Ostoja – miejscem edukacji ekologicznej”, w wyniku rozstrzygniętego przetargu, będzie Firma Usługowo-Handlowa Ewa Śmiech z siedzibą w Werkowie.

Z wykonawcą Wójt Gminy Przemysław Majchrzak podpisał umowę na realizację zadania. Wartość umowy opiewa na kwotę 634 026,55 zł brutto. Nadzór inwestorki nad wykonawstwem zamówienia pełnić będzie Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak z Wągrowca.

Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko, Działania 4.5. Ochrona przyrody, Poddziałania 4.5.4. Edukacja ekologiczna, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (red)

Tajemnice trzech stuleci


Takiego Festiwalu jeszcze w Wielkopolsce nie było! W weekend, od 29 do 31 marca w pałacowo-parkowym w Czerniejewie koło Gniezna odbędzie się I Festiwal Historyczny XVIII-wiecznym zespole pałacowym "Tajemnice Trzech Stuleci" organizowany przez Fundację Historyczną "Przywracamy Pamięć" z Gniezna.

Ideą Festiwalu jest promocja walorów historyczno-turystycznych Wielkopolski poprzez sekrety ludzi, miejsc i wydarzeń tego regionu związanych z XVIII, XIX i XX wiekiem. Odbywać to się będzie przede wszystkim poprzez wykłady wybitnych prelegentów, przybliżające uczestnikom Festiwalu najbardziej fascynujące historie z tych trzech stuleci – mówi Karol Soberski, organizator Festiwalu i prezes Fundacji Historycznej "Przywracamy Pamięć".

Festiwal odbywać się będzie w XVIII-wiecznym zespole pałacowo-parkowy w Czerniejewie, jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów w Wielkopolsce. Wejściówka na Festiwal kosztować będzie 5 zł na dwa festiwalowe dni i będzie do kupienia w Punkcie Informacyjnym Festiwalu.

Na Festiwal składać się będzie 28 wykładów związanych z XVIII, XIX i XX wiekiem i różnymi regionami Polski (Pomorze, Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, Dolny Śląsk, Warmia i Mazury) i różnymi tematami (będą prelekcje o ciekawych postaciach, wydarzeniach, odkryciach, niezwykłych miejscach, itp.). Wykłady przewidziano 30 i 31 marca.

W gronie gości, którzy przyjadą znaleźli się znani i rozchwytywani w Polsce prelegenci, gwiazdy programów telewizyjnych, pisarze, odkrywcy,  podróżnicy, m.in. Joanna Lamparska, Jacek Podemski, Piotr Kucznir, Krzysztof Krzyżanowski, Jerzy Janczukowicz, Łukasz Orlicki, Krzysztof Kaźmierczak, Robert Maziarz, Mariusz Borowiak, Michał Młotek i wielu innych.

Zaprosiliśmy tak znanych prelegentów, by w ten sposób przyciągnąć do Czerniejewa turystów i miłośników historii, którym przy tej okazji pokażemy walory historyczno-turystyczne naszego regionu – dodaje K. Soberski.

Dodatkowo w programie Festiwalu znajdą się targi książki historycznej i regionalnej, koncerty pt. "Akuratna Wielkopolska – blubranie i dudów granie" (jest to projekt słowno-muzyczny związany z gwarą wielkopolską) oraz wystawy. Będą też stoiska promocyjne gmin i organizacji pozarządowych zajmujących się historią oraz turystyką. Dla dzieci natomiast zorganizowana zostanie sala bajek i zabaw.

Oprócz tego organizatorzy Festiwalu przewidzieli możliwość zwiedzania z przewodnikiem pałacu w Czerniejewie (koszt: 10 zł – osoba dorosła, 5 zł – dziecko), jak i samego miasta Czerniejewa (bezpłatnie).

Więcej o Festiwalu, w tym szczegółowy, godzinowy program oraz sylwetki prelegentów, na stronie: www.fundacjahistoryczna.pl/festiwal

I Festiwal Historyczny "Tajemnice Trzech Stuleci" jest skierowany do wszystkich osób kochających historię i turystykę, pasjonatów historii, regionalistów oraz miłośników historii.

Organizatorzy Festiwalu apelują, by osoby chcące uczestniczyć w I Festiwalu Historycznym Tajemnice Trzech Stuleci w pałacu w Czerniejewie zgłaszały swój udział na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W mailu należy podać: ilość zgłaszanych osób (jeśli zgłasza się grupa osób), imię i nazwisko oraz miejscowość z której przyjeżdżacie oraz telefon do osoby kontaktowej. W mailu zwrotnym Organizatorzy podadzą listę hoteli (dla osób spoza regionu), gdzie będzie można wykupić miejsca noclegowe na czas Festiwalu.

Zgłaszanie się na Festiwal nie jest obowiązkowe, ale Organizatorzy proszą o to, by mieć orientację, ile osób chce przyjechać do pałacu w Czerniejewie.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Festiwalu prosimy kontaktować się pod numerem telefonu: 515-980-504. Więcej o Festiwalu na stronie: www.fundacjahistoryczna.pl/festiwal 

(red)

 

W najnowszym wydaniu Głosu Wągrowieckiego

 

Starówka pod obstrzałem

Inwestycje mieszkaniowe w Wągrowcu nie zawsze powstają zgodnie z procedurami.

 

Wyrok zapadł, pytania pozostały

Sąd rejonowy w Wągrowcu uniewinnił braci, którzy nie pomogli Karolowi Goli, kiedy tonął w jeziorze Stępuchowskim.

 

Biorą się za swój fortel

Na Osiedlu Wschód mieszkańcy licznie przybyli na spotkanie z radnymi, by porozmawiać o ich pomysłach na aktywizację miejscowej społeczności.

 

Ostra dyskusja o Wielkiej Lechii

Wągrowczanie posprzeczali się o to, czy tysiące lat temu na ziemiach dzisiejszej polski istniała rozwinięta cywilizacja.

 

Ich recepta na udane życie

Małżeństwa z gminy Skoki świętowały swoje złote gody.

 

Świętują wspólny sukces

Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” od pięciu daje pracę osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie.

 

Z trudem, ale zadanie wykonane

Szczypiorniści Nielby Wągrowiec pokonali na wyjeździe rywali z drużyny Sokoła Kościerzyna. 

 

Luxtorpeda wystąpi w Wągrowcu

fot. luxtorpeda.eu

 

Poznaliśmy pierwszą gwiazdę tegorocznej RockNocy.

 

Dziś wieczorem Załoga 62100, organizatorzy wraz z Miejskim Domem Kultury największej imprezy rockowej w powiecie wągrowieckim, ogłosiła pierwszy zespół, który wystąpi 28 czerwca na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu. Będzie to Luxtorpeda. Zespół ma rzesze fanów w całym kraju i od kilku lat piastuje należne mu miejsce w czołówce polskich kapel.

 

Grupa powstała w 2010 roku z inicjatyw Roberta "Litzy" Friedricha, udzielającego się wczesniej w takich zespołach jak Acid Drinkers, Kazik na Żywo czy Arka Noego. Rok później do składu dołączył Przemysław "Hans" Frencel, jeden z najlepszych tekściarzy sceny hip-hopowej, znany z poznańskiego składu Pięć Dwa.

 

Luxtorpeda ma na swoim koncie cztery albumy, notowane na szczytach list przebojów i doceniane przez krytykę, a co najwazniejsze, przez wierną zespołowi publiczność. Znani są ze swoich żywiołowych i pełnych energii koncertów. W Wągrowcu nie może być inaczej, zatem do zobaczenia w ostatni weekend czerwca.

 

(ks)

 

Złote gody w Skokach

Złote pary małżeńskie. Fot. F.Szklennik

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Skokach miała miejsce podniosła uroczystość wręczenia sześciu parom małżeńskim Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Aktu dekoracji małżonków, którzy stanęli na ślubnym kobiercu w 1968 roku, dokonał burmistrz miasta i gminy Skoki Tadeusz Kłos w towarzystwie Joanny Wolickiej-Przywarty, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Medale nadaje prezydent RP jako szczególny wyraz uznania za wspólne, długoletnie życie. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Maria i Czesław Wójcikowie ze Skoków, Teresa i Kazimierz Pietraszewscy z Pawłowa Skockiego, Barbara i Witold Tokarscy ze Skoków, Stanisława i Stanisław Ućińscy z Roszkówka, Helena i Eugeniusz Kukurendowie ze Skoków, Maria i Eugeniusz Pinkowscy z Kuszewa, 

Złotym parom życzymy wszelkiej pomyślności i dalszych pięknych jubileuszów.(fs)

Relacja z uroczystości w najbliższym wydaniu Głosu Wągrowieckiego z 13 marca.

Wągrowczanin ukradł samochód we Francji

fot. KPP w Wągrowcu

 

Policjanci z wągrowieckiego wydziału kryminalnego zatrzymali mężczyznę, który na początku roku ukradł samochód we Francji i sprowadził go do Wągrowca.

 

- Pod koniec stycznia francuska Policja została poinformowana przez obywatela Francji o kradzieży samochodu VW Golf V – podaje sierż sztab. Dominik Zieliński, oficer prasowy KPP w Wągrowcu. - Równolegle wągrowieccy kryminalni dokonali ustaleń odnośnie mężczyzny, który miał sprowadzić pojazd z terytorium Francji. Poczynione wstępnie ustalenia wobec mężczyzny wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy KPP Wągrowiec, a dalsza współpraca poprzez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji, pozwoliła na wymianę informacji o przestępstwie i uzyskanie potwierdzenia, że samochód ten został skradziony na terenie Francji. W trakcie dalszych ustaleń wytypowano, że pojazd może znajdować się w jednej z posesji na terenie powiatu wągrowieckiego.

 

W połowie lutego, na skutek działań policji, zatrzymano 30-letniego mieszkańca Wągrowca podejrzanego o kradzież auta, wartego 18 tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi 5 lat pozbawienia wolności.

Będzie na co popatrzeć!

Zaprszamy na ogólnpolski turniej piłki ręcznej pod patronatem burmistrza Jarosława Berendta.

 

Targowe święto edukacyjne

Milowmi krokami zbliżają się jubileuszowe Powiatowe Targi Edukacyjne w Wągrowcu.

Targi odbędą się 22 marca w godz. 6.00 – 13.00 w Hali Sportowej OSiR i niewątpliwie przyciągną tłumy młodzieży nie tylko ze szkól i placówek powiatu wągrowieckiego. Do udziału w targach zgłosiło się aż 17 podmiotów oświatowych.

Podczas otwarcia targów starosta Tomasz Kranc wręczy stypendia, a później wręczone będą nagrody laureatom konkursów: X Powiatowym Konkursie Fizycznym, X Powiatowym Konkursie Chemicznym, VI Powiatowym Konkursie Języków Obcych, nagrody też otrzymają uczniowie, którzy bezbłędnie rozwiązali krzyżówkę edukacyjną

Dla wszystkich placówek - pomiędzy wręczeniami nagród - Zespół Szkól nr 2, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół w Gołańczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, Zespół Szkół nr 1, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy, Zespół Szkół Powszechnych w Gołańczy, Zespół Szkół Leśnych w Goraju, zaprezentują swoje oferty edukacyjne i zajęcia pozaszkolne. (maj)

Stoiska na targach wystawią:

 1. I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu
 2. Zespół Szkół  nr 1 w Wągrowcu
 3. Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu
 4. Zespół Szkół w Gołańczy
 5. Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku
 6. SOSW w Wągrowcu
 7. MOW w Antoniewie
 8. Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu
 9. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy
 10. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wągrowcu
 11. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
 12. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu
 13. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
 14. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile
 15. Zespół Szkół Leśnych w Goraju
 16. Gnieźnieńska Szkoły Wyższej „Milenium”
 17. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Koziołki trafią w dobre ręce

Koziołek Pałucki

Dziś przyznano Doroczne Nagrody Kulturalne Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu.

Zarząd TPZP przyznał jej Przemysławowi Majchrzakowi, Wójtowi Gminy Wągrowiec i Marcinowi Moeglich, historykowi w Muzeum Regionalnym.

Uroczyste wręczenie pałuckich koziołków nastąpi podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 25 marca w Szkole Podstawowej nr 2. (maj)

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem