piątek, 21 września
23:55

Jesteście aniołami...

Nie można było nie przyjąć zaproszenia burmistrza Skoków na odsłonięcie pomnika upamiętniającego były cmentarz żydowski, wszak tam pochowano naszych braci w wierze.

Tak też uczyniło wiele osób przybyłych na tę uroczystość, znamienitych gości, dla których dziedzictwo narodowe jest tak samo ważne jak wiara w Boga. Dla Żydów i Polaków Bóg jest jeden, stąd nic dziwnego, że ich tam nie zabrakło.
Na przestrzeni minionych wieków Skoki zamieszkiwały nie tylko te narodowości, ale też Niemcy, Czesi i  Szkoci. Wszyscy wierzyli w Boga, Boga Wszechmogącego. Skoki są przykładem wielokulturowej wspólnoty, na wskroś są bogate w historię i tradycje wniesione przez kilka narodowości. Tak bogatym dziedzictwem kulturowym mało która gmina może pochwalić się w regionie. Różnie układało się współżycie tych narodowości, zwłaszcza Polaków z Żydami. Ci ostatni spotykali się z nieżyczliwością właścicieli miasta i mieszkańców.
Ich doczesne szczątki odprowadzano na żydowski cmentarz przy dzisiejszej ul. Antoniewskiej zwany kirkutem, tuż za miastem.
MIEJSCE ŚWIĘTE I NIENARUSZALNE
- Nie wiemy, kiedy założono skocki kirkut oraz ile osób zostało na nim pochowanych. Jedynymi dotychczas dostępnymi dokumentami są akta zgonu z lat 1874-1940, z których wynika, że w tym okresie pogrzebano tu 138 osób. Pierwszy sporządzony zapis dotyczy sześcioletniej dziewczynki Sary Wilczyńskiej – przypomina Iwona Migasiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 38 Z 19 WRZEŚNIA 2018 R.

Ostentacyjne „nie” dla wójta

W okresie przedwyborczym obywatele często dają upust swoim emocjom oceniając działania samorządowców  ostatnich czterech lat. Jeden z barwnych przykładów mogliśmy zauważyć w Wągrowcu.

Od kilku dni na ulicach Wągrowca można zauważyć samochód marki Opel Movano opatrzony dwoma dużymi hasłami, na tylnych drzwiach i na prawym boku samochodu. Jedno z nich brzmi: „Wągrowiec dobra gmina dla kolesi wójta”, drugie zaś: „Nie głosuję na Majchrzaka. Majchrzakowi zdecydowane nie nie nie.”
Właścicielem auta jest Arkadiusz Zimny, przedsiębiorca z Chodzieży, który prowadzi w Wągrowcu sklep przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Posiada też działkę w Grylewie i to właśnie z nią wiąże się jego frustracja, czego wyrazem są hasła na samochodzie. Niespełna trzy lata temu Arkadiusz Zimny zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Wągrowiec o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla wspomnianej działki. Planował podzielić ją na trzy mniejsze.
- Stwierdziłem, że skoro mam działkę 3,5 tysiące metrów kwadratowych, to można ją podzielić na trzy działki budowlane i sprzedać. Miałem nadzieję, że dzięki temu spłacę kredyt we frankach i wyjdę na zero.
Zatem przedsiębiorca udał się do Urzędu Gminy w Wągrowcu z odpowiednim wnioskiem i wszczęto postępowanie administracyjne. Specjalista opracował analizę prawną i urbanistyczną, w wyniku której stwierdzono, że nie zostały spełnione wszystkie warunki, jaki są potrzebne, aby organ wydający decyzję, w tym przypadku Wójt Gminy Wągrowiec, mógł rozstrzygnąć wniosek na korzyść właściciela działki. Jak podaje Urząd Gminy, urbanista stwierdził, że „nie spełniono warunków w zakresie kontynuacji parametrów zabudowy charakterystycznych dla zabudowy sąsiedniej; brak jest możliwości uzbrojenia technicznego niezbędnego dla wnioskowanej inwestycji w sieć wodociągową; działka nie leży przy drodze publicznej”. Dodajmy, że Wielkopolski Konserwator Zabytków w Poznaniu również negatywnie odniósł się do możliwości realizacji wnioskowanej inwestycji. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 38 Z 19 WRZEŚNIA 2018 R.

Przeszli samych siebie

Ten piknik przejdzie do historii Grupy Pasjonatów Podziemi Roberta Menesiaka.

W samych ochach i achach wyrażali się o pikniku jego uczestnicy. Pogoda była wspaniała, co przy świetnej organizacji przełożyło się na wysoka ocenę „Pikniku pod bunkrem” w Gołańczy.
Czego tam nie było? Przejażdżki pojazdami militarnymi na opancerzonych transporterach cieszyły się dużym wzięciem nie tylko wśród dzieci, ale też dorosłych. Finałem pikniku były pokazy grup rekonstrukcji historycznej, a w międzyczasie nie brakowało gier i zabaw dla dzieci. Grupy zaprezentowały rekonstrukcję Września 1939, pacyfikację wsi i urządziły pokaz antyterrorystyczny.
Szukanie min na polu minowym za pomocą wykrywaczy dostarczało im wiele radości, podobnie skrzętnie wygrzebywały łuski i monety z piasku. Bunkier, okopy, rowy wciągały dzieciarnię bezgranicznie. Ach, a ta grochówka z wojskowej kuchni? Szkoda gadać...
Do żołnierzy w wojskowych mundurach, nawet niemieckich, lgnęły dzieci, jak do słoika z miodem. Obowiązkowe fotografie i z karabinem w ręku były nieodłączne, a ile przy tym radości malowało się na twarzach rodziców? (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 38 Z 19 WRZEŚNIA 2018 R.

Kipi kasza, kipi...

W ostatnim czasie wobec czterech pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zostało uruchomione postępowanie wyjaśniające w związku ze skargą jednego z rodziców.

Takie działanie jest wynikiem interwencji Rzecznika Praw Dziecka wskutek skargi rodzica, który zarzucał nauczycielom znęcanie się nad uczniami w ośrodku. Składający skargę rodzic twierdzi, że nauczyciele mieli znęcać się psychicznie i fizycznie nad wychowankami. W wyniku działań Rzecznika Praw Dziecka kuratorium oświaty w czerwcu wszczęło kontrolę.
W protokole pokontrolnym zalecono wprowadzenie programu naprawczego, jednak Iwona Grzegorzewska, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, nie podjęła w tej sprawie działań.
- Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie tych spraw, które nadzoruje Kuratorium Oświaty w Poznaniu - informuje Tomasz Kranc, starosta wągrowiecki. - Zalecenia pokontrolne posiadały klauzulę niezwłocznej wykonalności, ale nie zostały wykonane. Ja sam zostałem poinformowany przez panią dyrektor o nich dopiero w sierpniu.
W sierpniu, czyli dwa miesiące po kontroli. Starosta zalecił przeprowadzenie spotkań i szkoleń dla kadry w zakresie pracy z uczniami ośrodka.
- Odbywają się już dwa tego typu szkolenia i będą następne - dodaje starosta Kranc. - Prowadzimy ścisłą współpracę z kuratorium w celu pełnego wyjaśnienia przyczyn powstałej sytuacji i znalezienia sposobu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.
Dotychczasowy skutek jest taki, że kurator oświaty skierował sprawę czterech pracowników pedagogicznych ośrodka do wyjaśnienia przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 38 Z 19 WRZEŚNIA 2018 R.

Nicią malowane

Wernisaż wystawy haftu Emilii Molendowskiej w Muzeum Regionalnym spotkał się z ciepłym przyjęciem hafciarek i gości.

Przybyłe na wernisaż hafciarki i goście wysłuchali krótkiego rysu historycznego koła, który przybliżyła Wiesława Gruchała, etnograf muzeum i opiekunka wągrowieckich hafciarek, wszak Koło Hafciarek obchodzi w tym roku jubileusz pięciolecia. Koło liczy 21 kobiet, które spotykają się w muzealnych pieleszach raz w miesiącu, a są to: Krystyna Ługiewicz, Renata Adamczyk, Elżbieta Brzezińska, Krystyna Bylicka, Barbara Cytlak, Maria Gruchała, Barbara Jurga, Barbara Kalka, Wiesława Kotarba, Violetta Łochowicz, Emilia Molendowska, Irena Nogalska, Barbara Nojgebauer, Iwona Nowak, Anna Przybylska, Emilia Przybylska, Wanda Szewczyk, Maria Tomczak, Krystyn Różańska, Maria Zagłobińska-Plona, Irena Zielińska.
- Podczas spotkań panie udoskonalają technikę haftu pałuckiego, komponując go na tradycyjnych elementach stroju regionalnego czy współczesnych przedmiotach użytkowych, np. torbach, serwetkach, saszetkach itp. - mówi etnograf Wiesława Gruchała. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 37 Z 12 WRZEŚNIA 2018 R.

Sołtys, co boćki znakował

HUBERT CZARNECKI jest kierownikiem działającego na terenie powiatu wągrowieckiego Zespołu Obrączkarskiego Rościnno.

Zespół działa od 2003 roku. Jego członkowie w tym okresie oznakowali ponad 15 tys. ptaków z różnych gatunków. Zespół prowadzi akcje obrączkowania bocianów na terenie gmin: Mieścisko, Skoki i Wągrowiec. W budżetach tych samorządów znalazły się środki na zakup obrączek dla ptaków i na zakup koszy, które stanowią podstawę gniazd.

- Badaniami została objęta część południowa: gminy Wągrowiec, Skoki i Mieścisko, obrączkowanie odbyło się 29 i 30 czerwca. Łącznie zaobrączkowanych zostało 97 młodych bocianów w 32 gniazdach - informuje Hubert Czarnecki, kierownik zespołu.

OD GNIAZDA DO GNIAZDA
- W latach 2011-2018 zaobrączkowaliśmy 430 ptaków. Z 63 ptaków otrzymaliśmy informacje powrotne, tzn., że ptaki, które otrzymały obrączki, były widziane lub znalezione martwe w odległości większej niż 5 km. Niestety, większość informacji pochodzi z ptaków martwych, które często są ofiarami porażenia prądem - mówi Hubert Czarnecki, sołtys Rościnna i ornitolog z zamiłowania. - Oznakowaliśmy wszystkie pisklęta w gminie Skoki, prawie wszystkie w gminie Mieścisko i blisko połowę na terenie gminy Wągrowiec. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 37 Z 12 WRZEŚNIA 2018 R.

 

Rozbudowa szpitala stoi w miejscu...

Im bliżej wyborów samorządowych, tym rozbudowa oddala się.

Czytelnicy zasypują nas pytaniami, więc udaliśmy się na miejsce. Dyrektora szpitala nie ujrzeliśmy, za to przed barakiem kuchennym zobaczyliśmy złożony materiał budowlany. Jego znikoma ilość absolutnie nie wskazywała na duże prace budowlane. Jak udało się nam dowiedzieć, jeden z wykonawców przystąpił do remontu piwnicy pod kuchnią, gdzie będzie zamontowany zbiornik na wodę. W poniedziałek nie było tam żadnego robotnika...

REMONTY W TOKU
- W Zakładzie Opieki Zdrowotnej cały czas trwają prace remontowe nie wymagające pozwolenia na budowę, wykonywane na podstawie odpowiednich zgłoszeń - informuje nas sekretarz powiatu Radosław Kubisz.
Nie tak dawno donosiliśmy o ślimaczącej się rozbudowie szpitala, w zasadzie do tej pory nie rozpoczętej inwestycji. Wiele już było obiecanych terminów i  zapewnień, jednakże dyrekcja szpitala nie może przebić się przez biurokratyczne bariery. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 37 Z 12 WRZEŚNIA 2018 R.

Psy na celowniku

Do zastrzelenia psów doszło w Pawłowie Żońskim 1 września. Wśród mieszkańców miejscowości usłyszeliśmy, że ponoć psy mogły być sprawcami zagryzienia koziołków (młodych samców sarny). Jak było w rzeczywistości, wyjaśni śledztwo pod nadzorem wągrowieckiej prokuratury.

PADŁY STRZAŁY
- W sobotę 1 września Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu otrzymało zgłoszenie, że w Pawłowie Żońskim, na polu przy jednym z gospodarstw, właściciel odnalazł dwa uśmiercone psy. Rankiem usłyszał huk, jakby wystrzału. Odnalezione psy nosiły na sobie rany, zostały one zabezpieczone do badań. Te potwierdziły, że są to rany postrzałowe, w jednym z psów odnaleziono pocisk - informuje sierż. sztab. Dominik Zieliński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.
Według informacji rzecznika policji ustalono osobę, która mogła mieć związek z zajściem. Okazał się nim myśliwy z jednej z pobliskich miejscowości.
- Jego broń została zabezpieczona i poddana ekspertyzom. Mężczyźnie zarzuca się, że poprzez oddanie strzału do psów uśmiercił je. Mężczyźnie zarzuca się również przerobienie dokumentu, jakim jest książka polowań. Zatrzymany przyznał się do zarzutów, złożył również wyjaśnienia, w których przedstawił motywy, jakimi się kierował. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Wągrowcu, Sąd Rejonowy w Wągrowcu zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - dodaje D. Zieliński.

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 37 Z 12 WRZEŚNIA 2018 R.

Dożynki szczególnie dziękczynne

Jak co roku rolnicy z gminy Wągrowiec dziękowali za plony i zgodnie z tradycją uczcili koniec zbiorów.

„Rolnicy w naszej gminie nie mają w bieżącym roku powodów, by cieszyć się z tegorocznych plonów, albowiem klęska suszy dotknęła 672 gospodarstwa, w których straty osiągnęły nawet 70%. Wartość łączna strat poniesionych przez rolników została oszacowana przez komisję ds. szacowania szkód na 38,5 mln zł. Chociaż nie ma powodów do radości, to jednak podziękować Bogu za dary, które zostały i zostaną zebrane, trzeba. Dożynki są okazją do podziękowań dla wszystkich mieszkańców, którzy wykonując różne zawody swoją pracą przyczyniają się do rozwoju naszej małej ojczyzny”. Taką intencję święta plonów przekazał wójt Przemysław Majchrzak w kontekście tegorocznej suszy.

BARWNY KOROWÓD
W niedzielę 2 września uroczystości dożynkowe rozpoczęto dziękczynną mszą świętą w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Łeknie, którą celebrował i homilię wygłosił ksiądz prałat Andrzej Rygielski.
Później uczestnicy uroczystości w barwnym korowodzie utworzonym ze sztandarów, 34 delegacji z pięknymi wieńcami i chlebem oraz licznie przybyłych gości przyjechali na boisko w Siedleczku. Gospodarzami i współorganizatorami tegorocznych dożynek były sołectwa: Bracholin, Ludwikowo i Tarnowo Pałuckie. W imieniu organizatorów część oficjalną otworzył Leszek Łochowicz, sołtys Bracholina. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 36 Z 5 WRZEŚNIA 2018 R.

Maszynista zasłabł w pociągu

Do zdarzenia doszło na trasie Wągrowiec - Poznań.

Stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej odebrało zgłoszenie od Dyspozytora medycznego w Pile z informacją, że w Skokach doszło do zasłabnięcia maszynisty w składzie pociągu pasażerskiego.
- Dyspozytor medyczny poinformował, że nie dysponuje wolnymi zespołami ratownictwa medycznego i prosi o zadysponowanie straży pożarnej. Z informacji wynikało, że w drodze jest już śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W momencie dotarcia ratowników ze straży pożarnej do miejsca zdarzenia maszynista przebywał w pociągu i był przytomny - wynika z informacji st. sekc. Piotra Kaczmarka, oficera prasowego Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 36 Z 5 WRZEŚNIA 2018 R.

 

Warkot starych silników

Nic nie zapowiadało, że luźny pomysł grupy znajomych spotka się z tak dużym odzewem. Pierwszy Moto Piknik Łaziska 2018 zakończył się sukcesem.

Zaczęło się od tego, że miłośnicy zabytkowej motoryzacji z okolic Wągrowca wielokrotne sugerowali Aleksandrowi Błaszkowskiemu, założycielowi Muzeum Techniki Motoryzacyjnej w Łaziskach, że na terenie powiatu wągrowieckiego chętnie wzięliby udział w imprezie integrującej środowisko sympatyków dawnych pojazdów.
- Mieliśmy cały czas w planach zorganizowanie pikniku, jednak decyzja ostateczna zapadła spontaniczne na trzy tygodnie przed ustalonym terminem – mówi Olek.
Powołano komitet organizacyjny, w skład którego weszli członkowie zespołu muzealnego z Łazisk, czyli Olek Błaszkowski, wiceprezes Rafał Karwacki, Michał Miller i Maciej Dworek.
- Omówiliśmy ogólny zarys i ruszyły działania praktyczne – opowiada Olek. - Z biegiem czasu do projektu dochodziły kolejne pomocne i przychylne nam osoby. Po nagłośnieniu sprawy zdaliśmy sobie sprawę, że nie będzie to impreza kameralna, tylko masowa. Dlatego wykonaliśmy kroki zabezpieczające, to znaczy zalegalizowaliśmy spotkanie zgodnie z  przepisami ustawy o zgromadzeniach publicznych i zarezerwowaliśmy dodatkowy teren przyległy do stawu gminnego, należący do państwa Konarskich i Kozłowskich. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 36 Z 5 WRZEŚNIA 2018 R.

Wójt oddał pokłon rolnikom

Dożynki to prastare Święto Plonów, które stanowi nierozłączny i trwały element dziedzictwa narodowego na wsi. Stanowi ono swoisty hołd i podziękowanie rolnikom za trud włożony w całoroczną pracę.

Te słowa wójta Mieściska Andrzeja Banaszyńskiego - wypowiedziane podczas dożynek i Targów Michałowskich - dobitnie podkreślają wagę, jaką przykładają władze gminy do tych uroczystości, wszak to gmina rolnicza.
- To dla mnie zaszczyt, że jako Wójt Gminy Mieścisko mogę pokłonić się zwłaszcza rolnikom i wszystkim tu obecnym uczestnikom uroczystości dożynkowej, która wpisana jest w pejzaż najważniejszych wydarzeń w naszej gminie. Uroczystość ta bogata w symbole, piękne tradycje i obrzędy, sprzyja także umacnianiu poczucia wspólnoty – podkreślił wójt.

ZNamienici goście
Z daleka i bliska przybyli goście na dożynki, które co roku swoją barwą i obfitością przyciągają nie tylko mieszkańców gminy. Specjalnym gościem był Sjored Potters, burmistrz partnerskiej gminy De Bilt w Holandii z osobami towarzyszącymi.
Krajowymi specjalnymi gośćmi byli dr Lech Drożdżyński, przewodniczący Konwentu Wyższej Szkoły Hotelarstwa i  Gastronomii w Poznaniu oraz prorektor tej szkoły, dr Ewa Mucha-Szajek. Wśród tych gości nie zabrakło Jarosława Maciejewskiego, prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i Alicji Kobus, przewodniczącej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, filia w Poznaniu. Przybyli też prezesi banków spółdzielczych w Gnieźnie i Wągrowcu, Barbara Borowska i  Zofia Bazyluk-Kałek. Nie zabrakło byłego naczelnika gminy Adama Mesjasza. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 36 Z 5 WRZEŚNIA 2018 R.

Kłaniam się Wam nisko

Dożynki gminne w Skokach były doskonałą okazją do złożenia podziękowania za rolniczy trud tym wszystkim, którzy dbają o zasobność narodowego spichlerza.

Burmistrz Tadeusz Kłos, gospodarz tegorocznych dożynek nie opowiadał o sukcesach polityków i nie składał obietnic, które są wirtualne i obliczone na doraźny zysk wyborczy. Sam jest rolnikiem i wśród swoich nie musi udawać, że nie zawsze jest różowo, o czym świadczą chociażby dwa ostatnie lata: najpierw opady, które uniemożliwiały zbiór plonów, a w tym roku susza, która obniżyła ich wartość o ponad połowę w niektórych przypadkach.
Ceremonie dożynkowa poprzedziła msza święta, podczas której zebrani w świątyni mieli okazję wysłuchać wyważonego kazania księdza wikariusza Mateusza Stróżewskiego. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 35 Z 29 SIERPNIA 2018 R.

Ogień zabił

Podczas prowadzenia prac dekarskich zapalił się budynek, na dachu którego przebywał właściciel nieruchomości. Nie przeżył.

- W środę 22 sierpnia ok. godziny 18. dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu otrzymał zgłoszenie o pożarze stodoły w Panigrodzu Ze zgłoszenia wynikało, że właściciel obiektu w momencie powstania pożaru przebywał na dachu - informował st. sekc. Piotr Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. - Do zdarzenia natychmiast zostały skierowane zastępy PSP i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pozostałe służby ratownicze. Po przyjeździe pierwszych jednostek ochrony pożarowej kierujący działaniami ratowniczymi poinformował że budynek w całości objęty jest pożarem, a część dachu zapadła się do środka.
W akcji gaśniczej uczestniczyło 14 jednostek straży pożarnej (PSP i OSP) nie tylko z  powiatu wojewódzkiego, ale także zastępy z sąsiedniego województwa kujawsko -pomorskiego. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 35 Z 29 SIERPNIA 2018 R.

Mimo przeszkód

Kto mógł, przyjechał do Wapna, aby podsumować tegoroczne trudne żniwa podczas gminno - powiatowych dożynek, które miały też charakter archidiecezjalny. Poznaliśmy Gospodynie Roku i Sołtysów Roku.

Trud przygotowania tak dużego przedsięwzięcia przypadł najmniejszej gminie w powiecie. Na wysokości zadania stanął wójt gminy Zbigniew Grabowski, sekretarz urzędu Stefan Grzegorski, który ze swadą prowadził całą imprezę i pracownicy samorządu. Pojawili się licznie przedstawiciele sołectw, duchowni z dekanatów archidiecezji, delegacje dekanatów z wieńcami, włodarze powiatu, miast i gmin także z wieńcami oraz mieszkańcy gminy Wapno. Uroczystości dożynkowe poprzedzone zostały mszą polową pod przewodnictwem bp Krzysztofa Wętkowskiego. Po wręczeniu odznaczeń, nagród i wyróżnień przyszedł czas przemarsz delegacji dożynkowych na czele ze starostami dożynek: Mariolą Frasz z Podolina i Włodzimierzem Wojtychem ze Srebrnej Góry. Oni to przekazali bochen chleba z tegorocznych zbiorów na ręce starosty wągrowieckiego Tomasza Kranca, podobnie jak przedstawiciele gmin na ręce księdza biskupa, burmistrzów i wójtów. Tancerki i tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Siekieracy z Kostrzyna porwali włodarzy i gości do ludowych tańców i z reporterskiego obowiązku informujemy, że szło im nieźle. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 35 Z 29 SIERPNIA 2018 R.

Bałkany gorące jak przyłóż do rany

Półwysep Bałkański zawsze cieszył popularnością wśród polskich turystów, a zwłaszcza Bułgaria i Rumunia, które leżą nad Morzem Czarnym.

Lato jest tam zawsze gorące, jak u nas tegoroczne. Temperatura powietrza 35 C, a woda w morzu jest ciepła niczym zupa pomidorowa, to niepodważalne atuty tego obszaru.

ZŁOTY PIASEK
Złote plaże w Słonecznym Brzegu, gdzie spędziliśmy kilka dni, Złote Piaski i Albena, to wyjątkowe kurorty nadmorskie. Jeśli dorzucimy do tego bogatą i długą historię - od czasów panowania Traków i później Rzymian, poprzez przybycie na te tereny Słowian i zjednoczenie Bułgarii oraz rozkwitu chrześcijaństwa, do okresu Bizancjum i prawie 400 lat panowania Turków - to konglomerat kultur, historii, religii i tradycji jest jeszcze większym argumentem, przemawiającym za tym, aby spędzić tam urlop.
W samej tylko Bułgarii nie można odpuścić sobie zwiedzenia historycznych miejsc, jak Weliko Tyrnowo, Sozopoł czy Nesebyr, znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. W drodze nad morze zahaczyliśmy o cudowny Płowdiw, drugie co do wielkości miasto w Bułgarii, przyszłoroczną Europejską Stolicę Kultury. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 35 Z 29 SIERPNIA 2018 R.

 

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem