Wiosna

  • Drukuj

Robert Biedroń wystartował z nowym przedsięwzięciem politycznym, dając nadzieję na wielką zmianę standardów w polskiej polityce. Zaprezentowany program wyborczy jest koncertem życzeń, ale ...realnym do spełnienia. Spotkał się z dużą krytyką politycznych oponentów, co dowodzi  ich strachu z jednej strony, a z drugiej żalu wynikającego z braku umiejętności i odwagi wykorzystania tych samych pomysłów w przeszłości. Czy to czas na zmiany? Frekwencja na konwencji wyraźnie pokazuje, że budzi się elektorat, któremu dotychczas było wszystko obojętne, albo na wprost – odmienność ich poglądów była tak skrajna, że stali w zaciszu społecznego podwórka w oczekiwaniu na lidera.
Co w programie? Opieka zdrowotna, a w niej dostęp do lekarzy specjalistów w ciągu 30 dni oraz godne wynagrodzenia we wszystkich zawodach medycznych - to ważne postulaty, na które czeka społeczeństwo i ta grupa zawodowa. Dalej czytamy: edukacja seksualna i antyprzemocowa, powrót gabinetów stomatologicznych do placówek oświatowych czy proces cyfryzacji szkół i wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, to nowy wizerunek szkoły, która stała się w ostatnim dziesięcioleciu przechowalnią dla części osób, które nie potrafią ogarnąć się z własnym życiem zawodowym. Duży nacisk zamierza położyć na zabezpieczenie praw kobiet, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa ciąży i bezbolesnego porodu, dając prawo do przerywania ciąży, jak i in vitro. Alimenty przyjąć mają formę i cechy opodatkowania tak, aby nikt nie unikał swojego obowiązku. Równość kobiet i mężczyzn wobec prawa i na rynku pracy, koniec ze szklanym sufitem i wizją kobiety jako żony, matki i tej, która nie wychodzi poza gary.
Wizja Polski przedstawiona przez Roberta Biedronia to wizja kraju świeckiego, gdzie lekcje religii odbywać się będą w miejscach do tego przeznaczonych, zlikwidowany zostanie fundusz kościelny a sam Kościół będzie opodatkowany, bo - jakby nie było - posiada wszystkie cechy działalności gospodarczej.
Czy można nazwać Wiosnę nadzieją na lepszą Polskę? Niech każdy sobie sam odpowie, ale wyrabiając sobie zdanie warto posiłkować się raportami światowych organizacji: raport zadowolenia z życia Eurostat, Legatum Prosperity Index czy raporty WEF w obszarze bezpieczeństwa. Szukajmy podstaw tego, co w Polsce dziś zawodzi, aby eliminować patologię w naszym państwie. Zastanawiam się, czy obrażający na portalach internetowych Roberta Biedronia znają w ogóle powyższe badania? Nie tylko przeczytać, ale trzeba jeszcze zrozumieć, do tego posiadać umiejętności wnioskowania i prowadzenia kulturalnej dyskusji.